Devasthan Committee

The Temple is managed/administered by Devasthan Management Committee, Western Maharashtra, Kolhapur appointed by law and judicial department Bombay, Govt. of Maharashtra. It's Govt. Notification Registration no. is KA 1493.

The current committee members are:

alt
alt
Shri. Mahesh Jadhav Mrs. Vaishali KshirsagarMrs. Sangeeta Uday Khade
Chairman Paschim Maharashtra
Devasthan Committee
Treasurer Member
Shri. B.N.Patil (Mungalikar) Shri. Pramod Patil (Ichalkaranji) Shri. Shivajirao Jadhav
Member Member Member
alt
alt
Shri. Subhash VoraShri. Vijay Powar
MemberSecretary


Besides this temple, the committee also manages the following temples of the region.


Shri Ambabai Temple – Shahupuri.

Shri Binkhambi Ganesh Temple - B Ward Mahadwar Road.

Ujvya Sondecha Shri Ganpati - Parandekar's home Mahadwar Road.

Shri Mahsobha Temple - Gujari, Kolhapur.

Shri Ganesh Panchayatana - Bhende Street.

Shri Dattabhikshaling Temple - Near Ravivar Peth Commerce College.

Shri Siddhivinayak Temple - Near Uma Talkies.

Shri Panchmukhi Maruti Temple - Baagal Chowk.

Shri Gajaat Lakshmi - Toraskar Chowk.

Shri Tryambuli Shrine - Temblai Wadi.

Shri Katyayani Devi - Katyayani Hill.You are here: Devasthan Committee